Loading...

Sahara 2018

Akcia zameraná na vojenskú históriu a vojenskú techniku z minulého storočia

O nás

SAHARA – je stretnutie majiteľov vojenských historických vozidiel a klubov vojenskej histórie na Slovensku a najvýznamnejšia military udalosť roka na piesku. Každoročne sa organizuje vo vojenskom areáli na Záhorí, ktorý pripomína svojim charakterom saharskú púšť. A práve pre túto výnimočnosť terénu sme nazvali naše podujatie SAHARA.

SAHARA – sa organizuje vždy koncom augusta, pretože si v týchto dňoch pripomíname výročie a tradície jedného z najväčších európskych protinacistických odbojových vystúpení – Slovenské národné povstanie. Práve z tohto historického míľnika slovenskej minulosti často čerpajú organizátori SAHARY motívy a filozofiu svojej činnosti.

SAHARA – je akcia prioritne zameraná na vojenskú históriu a vojenskú techniku z minulého storočia. Vo svojich začiatkoch bola stretnutím umožňujúcim veteránskej obci prezentáciu a súťažné jazdy automobilových civilných a vojenských veteránov. Aj v súčasnosti je možné zúčastniť sa zaujímavo pripravených pretekov pre vozidlá, ktoré pretekajú v náročnom piesčitom teréne. V rámci súťažných jázd si môžu súťažiaci v extrémnych podmienkach svoju techniku vyskúšať a súťažiť medzi sebou vo viacerých kategóriách. Každá súťaž je vyhodnotená a úspešní súťažiaci sú na stupni víťazov odmenení hodnotnými cenami. Okrem statických ukážok vojenskej historickej techniky, súťaží a defilé sú dôležitým bodom programu bojové ukážky v réžii vojenských historických klubov, väčšinou na tému 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Prezentujú sa však aj udalosti povojnovej histórie (ČSĽA). Súčasnosť je zastúpená ukážkami činnosti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie.

SAHARA – je verejne prístupným podujatím, určeným pre širokú verejnosť ako voľno časová kultúrna udalosť zameraná na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Okrem laickej verejnosti sa stretnutia zúčastňujú aj nadšenci vojenskej techniky a vojenstva vôbec a priaznivci vojensko – historickej tematiky. Od iných, podobných podujatí sa SAHARA odlišuje hlavne tým, že jej snahou je popularizovať vojenské dejiny Slovenska a šíriť osvetu o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády, zbraní a vojenskej techniky. Okrem osvetovej a kultúrno-vzdelávacej misie sa podujatie SAHARA postupným vývojom stalo nositeľom vojenských tradícií a propagátorom vojenskej histórie, viažucej sa k obdobiu 2. svetovej vojny i k Slovenskému národnému povstaniu.

SAHARA – je podujatie, ktoré sa oplatí navštíviť. Patrí v rámci Európy k jedinečným akciám a právom jej patria superlatívy: najväčšie a najvýznamnejšie v rámci Slovenskej republiky.

Založené v roku 2002

Patrí k najstarším akciám svojho druhu na Slovensku. Tento rok sa koná už jej 16. ročník. SAHARU každoročne navštívi viac ako 10 000 divákov.

Dátum akcie

Hlavné podujatie sa uskutoční
25.8.2018

GPS:

N: 48°38'16.542"
E: 17°19'13.776"
Latitude: 48.6379284
Longitude: 17.320493400000032

Informácie

Zakúpením vstupenky vzniká zmluvný vzťah medzi držiteľom vstupenky a organizátorom podujatia SAHARA. Z uvedeného dôvodu je držiteľ vstupenky povinný v priestore konania akcie SAHARA dodržiavať ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ, POKYNY ORGANIZÁTORA A USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, pokiaľ budú spôsobené nezákonným alebo inak nevhodným správaním držiteľa vstupenky, či ostatných prítomných osôb. Z dôvodov ochrany návštevníkov a iných osôb podieľajúcich sa na akcii je držiteľ vstupenky povinný v priestore konania podujatia SAHARA na prípadnú žiadosť usporiadateľskej služby predložiť uznaný identifikačný preukaz a vstupenku. Organizátor si vyhradzuje právo akéhokoľvek záznamu podujatia SAHARA. V prípade zhotovenia fotografických a iných záznamov počas podujatia, alebo v súvislosti s ňou, dáva majiteľ tejto vstupenky súhlas na ich použitie bez nároku na finančnú náhradu.

Vstupné:

Dospelá vstupenka 8€/osoba
Detská vstupenka 1€/dieta (do 15 rokov)
ZŤP zdarma (potrebné predložiť preukaz ZŤP)
Vojenskí veteráni zdarma (potrebné predložiť preukaz vojenského veterána)
Sedenie na tribúne 7€/osoba
Cena parkovného na záchytnom parkovisku zdarma

Vstupenka platí na dni 24.8. - 25.8.
Hlavný program SAHARA 2018 sa uskutoční 25.8.2018.
Predaj vstupeniek na podujatie SAHARA je realizovaný iba pri bráne pred vstupom do areálu v predajných stánkoch označených názvom KASSA. Platba kartou nie je možná.
(Odporúčame všetkým majiteľov domácich zvierat aby ich nevodili na akciu, pretože zvukové efekty môžu vážne poškodiť ich sluch)
Podmienky pre vstup do vojenského areálu (TU)
Na celom území Vojenského obvodu Záhorie počas doby trvania podujatia SAHARA 2018 platí prísny zákaz používania akýchkoľvek bezpilotných prieskumných prostriedkov, dronov a pod. Porušením tohto zákazu sa vystavujete sankčnému konaniu a zároveň ohrozujete plynulý a bezproblémový priebeh podujatia.

Parkovanie

Parkovať sa bude dať zadarmo nedaleko od areálu na nestráženom parkovisku, odkiaľ bude zabezpečená kyvadlová doprava medzi parkoviskom a areálom.

Harmonogram kyvadlovej dopravy

Organizátori podujatia zabezpečili na dni 24. a 25. augusta 2018 kyvadlovú prepravu na podujatie SAHARA, ktorá bude premávať zdarma. Trasa povedie od parkoviska pre návštevníkov smerom k priestoru konania akcie a späť.

Deň: 24. august 2018 (piatok)

Trasa: areál VTSÚ Záhorie, od zastávky pri záchytnom parkovisku po zastávku pred vstupom do časti DPS a späť (zastávky budú označené prenosnými označníkmi)
Intervaly obrátok:
V čase od 08.00 do 19.00 h: každých 40 minút

Deň: 25. august 2018 (sobota)

Trasa: areál VTSÚ, od zastávky pri záchytnom parkovisku po zastávku pred vstupom do časti DPS a späť (zastávky budú označené prenosnými označníkmi)
Intervaly obrátok:
V čase od 08.00 – 11.00 h: 20 minútové intervaly
V čase od 15.00 – 19.00 h: 20 minútové intervaly
V čase od 12.00 – 14.00 h: hodinové intervaly

Súťaž Guláš

Tak ako minulý rok aj tento rok sa bude konať súťaž o najlepší guláš, ktoré sa budú pripravovať v dobových táboroch. Každý kto bude mať záujem sa zúčastniť (prvých 7 prihlášok na varenie gulášu) súťaže nech nám na mail: sahara@sahara-slovakia.sk najneskôr do 13.8.2018 pošle:
1. Kontaktnú osobu, s ktorou budú môcť organizátori súťaže komunikovať (meno, telefonický kontakt).
2. Názov vojenského historického tábora, v priestore ktorého sa guláš bude variť.
3. Gulaš sa musí pripravovať iba v poľných kuchyniach, ktoré budú súčastou dobového tábora
Viac informacii TU
More information HERE
Tešíme sa na vašu účasť.


Dôležité upozornenie

Organizátor v priestore konania podujatia SAHARA zabezpečil počas trvania hlavného programu výkon zdravotnej a záchrannej služby. Výkon zdravotnej a záchrannej služby je zabezpečený nasledovne:
24. 8. 2018 (piatok) od 10.00 do 19.00 h
25. 8. 2018 (sobota) od 09.00 do 19.00 h
Mimo týchto dní a hodín bude zdravotnícka a záchranná služba v prípade potreby poskytnutá strediskom záchrannej zdravotnej služby na čísle telefónu 155

Užitočné telefónne čísla:

112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania
150 – Hasičský a záchranný zbor
155 – Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby
158 – Polícia
Na fotografii v strede des. Dušan Čaplovič s ďalšími príslušníkmi čs. 11. pešieho práporu - Východného.
(zbierka Miloslava Čaploviča)

Na fotografii v strede des. Dušan Čaplovič s ďalšími príslušníkmi čs. 11. pešieho práporu - Východného. (zbierka Miloslava Čaploviča)

Program

Piatok 24.8.2018

07.00 - 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 - 10.30 Poučenie pred zahájením súťaže
10.30 - 11.00 Zoradenie vozidiel na súťaž
11.00 - 17.00 Súťažne jazdy a voľné jazdy v teréne
14.00 - 15.00 Generálka Afrika
15.30 - 16.00 Zoradenie kanónov na generálku
16.00 - 17.00 Generálka Saharská kanonáda
16.30 - 17.00 Zoradenie vozidiel na spanilú jazdu
17.00 - 19.00 Spanilá jazda
20.00 Voľná zábava
21.00 Saharská kanonáda - zahájenie podujatia

Sobota 25.8.2018

08.00 - 11.00 Prehliadka dobových vojenských táborov a statické ukážky techniky
10.30 - 11.00 Prezentácia činnosti HaZZ SR
11.00 - 12.00 Rekonštrukcia bojov 2.sv vojny, boje v Afrike
12.00 - 13.00 Prezentácia činnosti VTSÚ Záhorie a OS SR
13.30 - 15.00 Defilé techniky
16.00 - 17.15 Rekonštrukcia bojov 2.sv vojny, boje pri rieke Wisła
19.00 - 20.00 Vyhodnotenie podujatia a súťaže, Voľná zábava
21.00 Saharské brieždenie so svetlometom

Sprievodný program

• prezentácie dobových vojenských táborov KVH
• statické ukážky vojenskej historickej techniky
• prezentácia činnosti regrutačného stanu
• prezentácia činnosti Hasičského a záchranného zboru
• prezentácia činnosti Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ

Oznam organizátora

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Mapa

Mapa arealu.

Partneri

Ďakujeme všetkym partnerom
za podporu a priazeň

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

VTSU Záhorie

Poď na tank

Poď na tank

Múzeum SNP

Múzeum SNP

Slovnaft

Slovnaft

Budiš

Budiš

Mesto Senica

Mesto Senica

Predaj a požičovňa štvorkoliek

Predaj a požičovňa štvorkoliek

Mobilita servis, spol. s r.o.

Mobilita servis, spol. s r.o.