Venujte 2 % z daní občianskemu združeniu SAHARA

2-percentaPodľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov môžete rozhodnúť, kam pôjdu Vaše dve percentá z Vašich zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie SAHARA a touto formou podporíte najvýznamnejšiu military udalosť roka na piesku. Vaše 2% tak budú použité na užitočnú vec, ktorou je ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny.

Obchodné meno: občianske združenie SAHARA
Sídlo: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
IČO: 42260132

Kontaktná osoba: Ing. Igor Ballo
Telefón: 02/52 49 99 80
Email: saharaslovakia@gmial.com

Postup pri poukazovaní 2% z daní záleží na tom, či ste zamestnancom, fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, v oboch prípadoch však stačí spraviť len niekoľko jednoduchých krokov.

ZAMESTNANEC

(Ak ste riadne zamestnaný)

Hlavným krokom je požiadať svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. (termín je do 15. 2. 2015).
Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len jednej organizácii, pričom táto suma musí byť minimálne 3,32 €).
Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom treba uviesť Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a údaje o občianskom združení SAHARA sú už vyplnené v našom formulári.
Obe tlačivá: Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30.04.2015 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

MÔŽETE POUŽIŤ NAMI PREDPRIPRAVENÉ TLAČIVÁ:

 

FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ

(Ak si daňové priznanie podávate sami)

Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, je to maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 €. Túto sumu môžete venovať len jednej organizácii.
Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje o občianskom združení SAHARA.
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2016 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne treba uhradiť daň z príjmov. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Doplňujúce informácie:
2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Právnické osoby môžu poukázať 2 % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov 2 % na daný rok.
Vypočítajte 2 % z dane z príjmov právnickej osoby pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €.
Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 2 % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky, do ktorých je nutné vyplniť identifikačné údaje o občianskom združení SAHARA.
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2016 na daňový úrad podľa miesta Vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.

Ďakujeme Vám.