Informácie pre návštevníkov podujatia SAHARA 2016

Vážení návštevníci,

Pripravili sme pre Vás súhrn všetkých informácií, ktoré môžu byť pre Vás dôležité počas trvania podujatia SAHARA 2016 .

Informácie k vstupenkám

Organizátori podujatia upozorňujú, že vstupenka, ktorú si zakúpite je neprenosná. Zakúpenú vstupenku nie je možné vrátiť, vymeniť a zaplatené vstupné sa nevracia. Akýkoľvek cudzí zásah na vstupenke robí vstupenku neplatnou. Držiteľovi takejto vstupenky nebude umožnený vstup na podujatie SAHARA. Vstupenka je cenina. Preto akékoľvek jej úpravy alebo falšovanie sú považované za vážny priestupok a trestný čin.

Zakúpením vstupenky vzniká zmluvný vzťah medzi držiteľom vstupenky a organizátorom podujatia SAHARA. Z uvedeného dôvodu je držiteľ vstupenky povinný v priestore konania akcie SAHARA dodržiavať ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ, POKYNY ORGANIZÁTORA A USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, pokiaľ budú spôsobené nezákonným alebo inak nevhodným správaním držiteľa vstupenky, či ostatných prítomných osôb. Z dôvodov ochrany návštevníkov a iných osôb podieľajúcich sa na akcii je držiteľ vstupenky povinný v priestore konania podujatia SAHARA na prípadnú žiadosť usporiadateľskej služby predložiť uznaný identifikačný preukaz a vstupenku. Organizátor si vyhradzuje právo akéhokoľvek záznamu podujatia SAHARA. V prípade zhotovenia fotografických a iných záznamov počas podujatia, alebo v súvislosti s ňou, dáva majiteľ tejto vstupenky súhlas na ich použitie bez nároku na finančnú náhradu. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupné na podujatie SAHARA 2016

 • Cena vstupného 7 € (platí na dni 26. a 27.augusta 2015)
 • Deti do 15 rokov 1 €
 • ZŤP zdarma (potrebné predložiť preukaz ZŤP)
 • Vojenskí veteráni zdarma (potrebné predložiť preukaz vojenského veterána)
 • Cena parkovného na parkovisku pre návštevníkov – zdarma

 

Upozornenie.

Predaj vstupeniek na podujatie SAHARA je realizovaný iba pri bráne pred vstupom do areálu v predajných stánkoch označených názvom KASSA.

Zdravotná a záchranná služba

Organizátor v priestore konania podujatia SAHARA zabezpečil počas trvania hlavného programu výkon zdravotnej a záchrannej služby. Miesto výkonu je označené zástavkami s červeným krížom a je tiež vyznačené na mape podujatia. Výkon zdravotnej a záchrannej služby je zabezpečený nasledovne:

 • 26. 8. 2016 (piatok) od 10.00 do 19.00 h
 • 27. 8. 2016 (sobota) od 09.00 do 19.00 h

Mimo týchto dní a hodín bude zdravotnícka a záchranná služba v prípade potreby poskytnutá strediskom záchrannej zdravotnej služby na čísle telefónu 155.

Užitočné telefónne čísla:

 • 112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania
 • 150 – Hasičský a záchranný zbor
 • 155 – Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby
 • 158 – Polícia

KYVADLOVÁ PREPRAVA 27. AUGUSTA 2016

Organizátori podujatia zabezpečili na deň 27. augusta 2016 kyvadlovú prepravu na podujatie SAHARA, ktorá bude premávať zdarma. Trasa povedie od parkoviska pre návštevníkov smerom k priestoru konania akcie a späť. Prepravu bude svojimi autobusmi zabezpečovať stredisko Senica, SAD Trnava, a.s.

Smer: podujatie SAHARA, areál DPS, VTSÚ Záhorie

Odchody od zastávky pri parkovisku pre návštevníkov (vzdialená od parkoviska cca 100 m)

 • 08.00 – 11.00 – autobusy pôjdu smerom k priestoru konania akcie každých 20 minút
 • 12.10
 • 13.10
 • 14.10

Smer: parkovisko pre návštevníkov

Odchod od vyznačenej zastávky pri areáli DPS

 • 12.00 h
 • 13.00 h
 • 14.00 h
 • 15.00 – 19.00 h – autobusy pôjdu smerom k parkovisku pre návštevníkov každých 20 minút

 Možnosti ubytovania v okolí

V prípade, ak máte záujem o ubytovanie v čase konania podujatia SAHARA, pre vašu lepšiu orientáciu zverejňujeme zoznam poskytovateľov hotelových a ubytovacích zariadení aj s kontaktnými údajmi.

Názov Kapacita Adresa Kontaktné údaje
Hotel sv. Ludmila**** 90 Tehelňa 40, 909 01 Skalica E-mail: info@hotelsvataludmila.sk
Tel.: 00421910856102
Web: www.hotelsvataludmila.sk
Grandhotel Senica*** 26 Hurbanova 16A, 90501 Senica E-mail: recepcia@hotelpolex.sk
Tel.: 00421346585226
Web: www.hotelpolex.sk
Hotel Arli*** 45 Hviezdoslavova 2556/63, 90501 Senica E-mail: info@hotelarli.sk
Tel.: 00421346511351
Web: www.hotelarli.sk
Hotel Branč*** 19 Námestie oslobodenia 17, 90501 Senica E-mail: korlat@korlat.sk
Tel.: 00421342251251
Web: www.korlat.sk
Hotel Senica*** 35 Hviezdoslavova 1417/62, 90501 Senica E-mail: hotelsenica@hotelsenica.sk
Tel.: 00421346517236
Web: www.hotelsenica.sk
Penzión Atlas** 120 Železničná 1513, 90501 Senica E-mail: recepcia@penzionatlas.sk
Tel.: 00421346515781
Web: www.penzionatlas.sk