Adresa:

SAHARA občianske združenie
Slovenská asociácia historických armádnych aktivít

Železničiarska 13
811 04 Bratislava
EÚ, Slovenská republika

IČO:42260132
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:5054670264 / 0900
IBAN:SK 34 0900 0000 0050 5467 0264
BIC S.W.I.F.T.:GIBASKBX
Telefón:+421 02/52 49 99 80
Fax:+421 02/52 49 99 81
E-mail:saharaslovakia@gmail.com
Web:www.sahara-slovakia.sk
Facebook:SAHARA-SLOVAKIA