SAHARA – je stretnutie majiteľov vojenských historických vozidiel a klubov vojenskej histórie na Slovensku a najvýznamnejšia military udalosť roka na piesku. Každoročne sa organizuje vo vojenskom areáli na Záhorí, ktorý pripomína svojim charakterom saharskú púšť. A práve pre túto výnimočnosť terénu sme nazvali naše podujatie SAHARA.

SAHARA – sa organizuje vždy koncom augusta, pretože si v týchto dňoch pripomíname výročie a tradície jedného z najväčších európskych protinacistických odbojových vystúpení – Slovenské národné povstanie. Práve z tohto historického míľnika slovenskej minulosti často čerpajú organizátori SAHARY motívy a filozofiu svojej činnosti.

SAHARA – je akcia prioritne zameraná na vojenskú históriu a vojenskú techniku z minulého storočia. Vo svojich začiatkoch bola stretnutím umožňujúcim veteránskej obci prezentáciu a súťažné jazdy automobilových civilných a vojenských veteránov. Aj v súčasnosti je možné zúčastniť sa zaujímavo pripravených pretekov pre vozidlá, ktoré pretekajú v náročnom piesčitom teréne. V rámci súťažných jázd si môžu súťažiaci v extrémnych podmienkach svoju techniku vyskúšať a súťažiť medzi sebou vo viacerých kategóriách. Každá súťaž je vyhodnotená a úspešní súťažiaci sú na stupni víťazov odmenení hodnotnými cenami. Okrem statických ukážok vojenskej historickej techniky, súťaží a defilé sú dôležitým bodom programu bojové ukážky v réžii vojenských historických klubov, väčšinou na tému 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Prezentujú sa však aj udalosti povojnovej histórie (ČSĽA). Súčasnosť je zastúpená ukážkami činnosti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie.

SAHARA – je verejne prístupným podujatím, určeným pre širokú verejnosť ako voľno časová kultúrna udalosť zameraná na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Okrem laickej verejnosti sa stretnutia zúčastňujú aj nadšenci vojenskej techniky a vojenstva vôbec a priaznivci vojensko – historickej tematiky. Od iných, podobných podujatí sa SAHARA odlišuje hlavne tým, že jej snahou je popularizovať vojenské dejiny Slovenska a šíriť osvetu o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády, zbraní a vojenskej techniky. Okrem osvetovej a kultúrno-vzdelávacej misie sa podujatie SAHARA postupným vývojom stalo nositeľom vojenských tradícií a propagátorom vojenskej histórie, viažucej sa k obdobiu 2. svetovej vojny i k Slovenskému národnému povstaniu.

SAHARA – je podujatie, ktoré sa oplatí navštíviť. Patrí v rámci Európy k jedinečným akciám a právom jej patria superlatívy: najväčšie a najvýznamnejšie v rámci Slovenskej republiky, pretože:

  • patrí k najstarším akciám svojho druhu na Slovensku, prvá SAHARA sa konala v roku 2002. Už vyše desaťročie sa teší veľkému záujmu nielen zo strany nadšencov vojenskej histórie, ale aj laickej verejnosti, pretože SAHARU každoročne navštívi viac ako 10 000 divákov.
  • za roky svojho trvania ponúkla možnosť vidieť v statických i dynamických ukážkach stovky historických vojenských vozidiel rôznych druhov – od kolesových, pásových až po špeciálne. Historické vojenské unikáty, ako napr. Sdkfz 9 FAMO, Sdkfz 10 DEMAG D 7, Studebaker m 29 Weasel, ZIL 157, Škoda 973 Babeta, Tatra 813, Tatra 111, BRDM, GAZ 69, UAZ 469, Jeep Willys, GMC, PV3S, Lorraine 37L, Ford Mutt a mnohé ďalšie chýrne značky „druhovojnového obdobia“ až po súčasné vojenské vozidlá sú konfrontované s ťažkým piesčitým terénom a v rámci súťaže dokazujú svoju funkčnosť a silu. Je až neuveriteľné, že ani zub času súťažiacim historickým strojom neubral na dynamike a jazdných vlastnostiach. Dokonca sú schopné konkurovať svojim modernejším typom.
  • od roku 2009 sú pravidelnou súčasťou SAHARY dobové historické vojenské tábory a diorámy. Československé – ČSĽA, sovietske, nemecké, ale aj anglické, či americké poľné tábory sú rozdelené do jednotlivých tematických sektorov. V táboroch je možné prezrieť si uniformy, zbrane, príslušenstvo, stany, ale aj súčasti bežného života vojaka.
  • súčasťou podujatia sú aj rekonštrukcie bojov z obdobia 2. svetovej vojny, konkrétne z východného, ale aj západného frontu a samozrejme boje z obdobia Slovenského národného povstania 1944 a oslobodenia Československa 1945. V minulých ročníkoch tak mohli diváci vidieť rekonštrukcie bojov „operácia Barbarossa 1941“, „Boje pri Kyjeve 1941“, „Kurská bitka 1943“, „Bagration 1944“, „Boje v Normandii 1944“, „Boje pri Tisovci SNP 1944“, „Západný front 1944 – Boje u Carentan“, „Východný front – boje na predmestí Varšavy 1944“, „Boje na južnej Morave 1945“, „Berlín 1945 SEELOW“. Súčasťou boli aj menšie ukážky, ako napr. „Sovietski ženisti: Výcvik a boj“, ukážka činnosti ČSLA na pohraničí, či ukážka „Nemecký prieskum v boji 1943“. Diváci mohli vidieť aj ďalšie rekonštrukcie, ktoré sa týkali bojov v SNP, ako napríklad: „SNP – prepad partizánskeho štábu“, alebo „SNP 1944 – boje 3. taktickej skupiny pri Krupine“. Každoročne je SAHARA venovaná niektorému s významným výročí, alebo udalostí vojnového obdobia. Pri rekonštrukcii bojov sa organizátori podujatia snažia o čo najrealistickejšie priblíženie vojnovej udalosti a to za účasti veľkého počtu reenactorov, pozemnej techniky, lietadiel a s použitím rozsiahlych pyrotechnických efektov. Tento bod podujatia je hlavným bodom programu, v rámci ktorého vystupujú členovia klubov vojenskej histórie v kooperácii s majiteľmi historickej vojenskej techniky.
  • iba na podujatí SAHARA majú diváci jedinečnú príležitosť vidieť prezentáciu činnosti VTSÚ, ktorý každoročne predvádza majstrovské ukážky streľby z rôznych delostreleckých systémov. Do dnešných dní tak mali návštevníci SAHARY možnosť vidieť v akcii systémy ako PION, TULPAN, GVOZDIK, PLDVK, JAŠTERKA, T 72 M 2, BRAMS, BVP-2, DANA a mnohé ďalšie.

SAHARA – ide nie len o jedinečné podujatie, ale aj o pripomenutie si významných výročí, významných osobností a významných udalostí obdobia 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania, ktorým každoročne vzdávame hold za to, že vďaka ich obetiam a víťazstvám dnes žijeme už sedem desaťročí v mieri. Našim cieľom je ukázať, že sloboda nie je zadarmo a práve preto, by sme si mali pripomínať históriu, poznať ju a vedieť, čo všetko nás stáli tradície, ktoré v súčasnosti žijeme.

SAHARA – sa každoročne koná s oficiálnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ďalšími partnermi sú Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, Hasičský a záchranný zbor konkrétne Záchranná brigáda HaZZ v Malackách, Kriminalistický a expertízny ústav PZ a samozrejme vojenské historické a veteránske kluby zo Slovenska i zahraničia.

Tešíme sa na Vás.

Organizátori