registration

Vyplnené prihlášky posielajte na mailovú adresu: saharaslovakia@gmail.com